Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 15. 7. 2015 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 16. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen OPŽP). Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém. Žádosti na kotlíkové dotace se podávající na krajském úřadě.

Podmínky dotace

- Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech
- Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření
- Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 000 Kč
- Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15.7.2015
- Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace

Mikro-energetická opatření

Průkaz energetické náročnosti budov

Co potřebuji k podání?

- Žádost o poskytnutí dotace
- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti C, tj. eliminuje povinnost realizovat mikro-energetická opatření.
- Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu.
- Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro-energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
- Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
- Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.

Kontakt:

Pro bližší podmínky zpracování, přesnou kalkulaci ceny nebo Vaše dotazy mě neváhejte kontaktovat.

Ing. David Zvelebil

- zpracování průkazu energetické náročnosti budov
- projekce vytápění a vzduchotechniky

Telefon: + 420 736 613 438
E-mail: zvelebil.david@seznam.cz

Miroslav Zvelebil © 2013 | Partneři